Gulatingseminar: Forvaltning og formidling av freda kulturminner

Gulatingseminaret - opning v/Riksantikvaren
Offisiell markering Olavskrossen
Kulturelle innslag

Arrangør: GULATINGET
: Eivindvik
Tid: tirsdag 15. august 11:00
Kultur
http://www.gulatinget.no