Gudsteneste Brekke kyrkje

Gudsteneste v Bjørn Magne HAnsen og
organist Kristofer Tveit.
Kyrkjekaffi
Takkoffer til Changemaker

Arrangør: Brekke sokneråd
: Brekke kyrkje
Tid: sndag 13. august 16:30
Religion