Konfirmantpresentasjon, utdelig av bok til 4 og 6-åringane

Gudsteneste v Jens Linde
Presentasjon av nytt konfirmantkull
"Mi kyrkjebok" til 4 og 6-åringane
Kyrkjekaffi
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Arrangør: Mjømna sokneråd
: Mjømna kyrkje
Tid: sndag 17. september 11:00
Religion