Gudsteneste

Gudsteneste v Tone Marit Dyrkolbotn
og organist Peter T Jobaggy
Trusopplæringstiltaket "Tårnagent" for 8 - 9 åringane
startar laurdag.
Kyrkjekaffi
Takkoffer til IKO

: Gulen kyrkje
Tid: sndag 14. januar 11:00
Religion