LYRIKK-KVELD PÅ BYRKNES BIBLIOTEK

Forfattar Bente Bratlund kjem til Byrknes bibliotek onsd. 14/2 -18, kl. 18.30 – 19.30
Bente Bratlund har skriv barnebøker, romanar og dikt. Ho voks opp på eit småbruk i Os i Hordaland, tok lærarutdanning på Stord lærarskule, og studerte sidan eit år drama i Bergen. Ho har sidan 1992 vore forfattar på heiltid; ho held skrivekurs, reiser rundt med opplesing/lyrikkprogram, og besøker skular. Bente har no flytta tilbake til heimbygda Os.
Velkommen til ein kjekk time med kloke ord, god stemning og fred i sjela!
Kaffi og noko attåt får du og.
Bente har med seg bøker for sal og signering.

: Byrknes bibliotek
Tid: onsdag 14. februar 18:30
Kultur