Gudsteneste Brekke kyrkje

Gudsteneste v Jens Linde og
organist Peter T Jobbagy
Nattverd, kyrkjekaffi
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

Arrangør: BREKKE SOKNERÃ…D
: Brekke kyrkje
Tid: søndag 4. mars 11:00
Religion