Høgtidsgudsteneste Gulen kyrkje

Høgtidsgudsteneste v Jens Linde og
organist Peter T Jobbagy
Dåp
Nattverd, kyrkjekaffi
Takkoffer til Kirkens SOS

Arrangør: Gulen sokneråd
: Gulen kyrkje påskedag
Tid: sndag 1. april 11:00
Religion