Høgtidsgudsteneste Brekke kyrkje

Gudsteneste v Jens Linde og
organist Peter T Jobbagy
Nattverd
Takkoffer til Kirkens nødhjelp
Kveldsmat på Brekke bedehus

: Brekke kyrkje
Tid: sndag 1. april 19:30
Religion