Stad: Eivindvik Helsestasjon
Tid: kl 11-13.

Nokon gangar legg me opp til tema, andre gangar legg me meir opp til generell informasjon frå helsestasjonen og drøfter tema eller spørsmål som de har. På barselgruppene blir det tid til å bli kjent med andre foreldre og barn i kommunen. Det blir opa dør til helsesøstrene og enkel servering. 

  • 6 februar:      Førstehjelp til spebarn/barn m/Ambulansepersonell Jorun Halland og Julie Jørgensen.          
  • 6 mars:         Søvn  m/Helsesøster
  • 3 april:          Mi første tann  m/Tannpleiar Susan Normann
  • 8 mai:           Motorisk utvikling m/Fysioterapeut Thomas Stølen
  • 12 jun:          Når barnet mitt blir sjuk/barnesjukdommer m/Lege

Mvh

Hennie Lefdal og Linda M. Hantveit
Gulen  Helsestasjon, Eivindvikvegen 1102, 5966 Eivindvik