Barnehagen har 2 heildagsavdelingar som er opne frå 07.30 - 16.30. Den eine ligg nær skulen på Dalsøyra, den andre er på Eidsbotn.

Adresse:
Dalsbygda 68
5960 Dalsøyra
Tlf. avd. Dalsøyra: 57 78 17 25
Tlf. avd. Hovden:   95 01 13 94

Rektor: Agnar Mostrøm
Tlf.: 57 78 17 21 
E-post: Agnar.Mostrom@gulen.kommune.no
Heimeside: www.dalsoyra.skule.no