Stad: Gymsalen, Eivindvik skule

kl. 18.30 – 19.30

Kvar fredag frå og med 8. september.

Der vil vere vaksne tilgjengelig utanfor salen.

Helsing Eibarte (9.kl) og Maria (10.kl)

Eivindvik Idrettslag