Familieleir er eit gratis tilbod til barnefamiliar i ein utfordrande kvardag der :

  • Økonomien har vore svak over meir enn tre år.
  • Familien ikkje har andre tilsvarande tilbod om ferie
  • Det er minst eitt barn i alderen 6-13 år
  • Familien klarar seg sjølv utan tett fagleg oppfølging og
  • Familiemedlemmene kan kommunisere på norsk utan behov for tolk.

Meir informasjon på: www.rodekors.no/ferieleirane

Søknadsfrist 20.mars

Dersom dette gjeld din familie, ta kontakt med Gulen helsestasjon for meir info og søknadsskjema.

Helsesøster Hennie Lefdal
Tlf. 57 78 20 85  Mob: 97 97 57 60 
Gulen helsestasjon, Eivindvikvegen 1102, 5966 EIVINDVIK