Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskuleopplæring

Oppvekstsektoren i Gulen er delt i fire krinsar. Det er ei eining i kvar krins med ansvar for barnehage, grunnskule og SFO.

Sjå menyen til venstre for meir informasjon om dei 4 einingane.

Helsestasjon - og skulehelsetenesta

"Helsestasjons- og skulehelsetenesta skal bidra til å førebyggje sjukdom og fremje god fysisk og psykisk helse hos blivande foreldre, og barn og ungdom 0-20 år"

Nettportal for barnehage og SFO

Alle søknadar om barnehageplass og SFO må sendast inn via nettportalen. Nettportalen skal også brukast til å svare på tilbod om plass, eller for å seie opp plass i barnehage og/eller SFO.

Søknad om plass i SFO

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk