For kontoret i Eivindvik:

Dersom du ynskjer vaksina, set vi pris på om du kjem mellom klokka 14:00 og 15:00. Er det særlege grunnar, som buss, båt eller liknande som gjer dette vanskeleg, hjelper vi deg sjølvsagt til andre tidspunkt. Ein kan då risikere ein del ventetid.

Personar som også har time hjå lege kan få sett vaksina i forkant eller etterkant av timen. Ta kontakt med oss i ekspedisjonen for vaksinering.

Alle som har fått vaksine må vente minimum 20 min etter at vaksina er sett.

 

For utekontora på Brekke og Byrknes:

Ein kan møte opp når ein vil, men kan risikere noko ventetid.

Alle som har fått vaksine må vente minimum 20 min etter at vaksina er sett.

 

Helsing oss på legekontoret