Gulen og Masfjorden brann og redning ønskjer å etablere eit brannøvingsanlegg (Berivest AS) på industriområdet i Sløvåg. Anlegget skal bestå av eit containerhus og diverse kar for øving på slukking av brann i veske. Anlegget er tenkt som eit øvingsfelt for naudetatar og private aktørar med behov for praktisk opplæring og øving i kontrollerte former.

Vedlegg til kunngjeringa:

Søknad om utsleppsløyve - kopi av brev til Fylkesmannen
ROS-analyse Berivest AS
Risiko og sårbarhetsanalyse - gass-service

Frist for merknader: 27.08.2018.

Klikk her for å komme med merknader til Fylkesmannen...