Fram til og med 06.12.2017 er det høve til å kome med merknader til forskrift. Merknader kan sendast til kommunen anten per post eller e-post.

Klikk her for å sjå framlegg til forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2018 for Gulen kommune

Postadresse:
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

E-post:
postmottak@gulen.kommune.no

Framlegg til forskrift om gebyr, avgifter, husleige osb. 2018 for Gulen kommune vert handsama i kommunestyre den 07.12.2017.