Fram til og med 06.12.2017 er det høve til å kome med merknader til budsjettet. Merknader kan sendast til kommunen anten per post eller e-post.

Klikk på linkane under for å sjå dokumenta:
Framlegg til handlings- og økonomiplan 2018-21 med budsjett 2018 for Gulen kommune
Saksframlegg til handlings- og økonomiplan 2018-21 med budsjett 2018
Vedlegg til handlings- og økonomiplan 2018-21 med budsjett 2018

Postadresse:
Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

E-post:
postmottak@gulen.kommune.no

Handlings- og økonomiplan 2018-21 med budsjett 2018 for Gulen kommune vert handsama i kommunestyre den 07.12.2017.