Kommunestyret skal behandle saka 22.06.2017.
Merknader som vert mottekne fram til 14.06. vil kunne distribuerast til kommunestyremedlemane i lag med utsending av saker ei veke før møtet.
Innspel som kjem seinare vert ettersende eller lagt fram på møtet 22.06.2017.

Oppdateringar i saka kan leses her: 
A: Handsaming
B: Hovuddokument
C: Innstilling

Merknader til saka kan sendast til kommunen pr post:

Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

eller e-post
postmottak@gulen.kommune.no