Det vert i samsvar med plan og bygningslova §§ 11-13 og 11-14, varsla om at Gulen kommune har godkjent å sende utkast til planprogram for rullering av arealplan, for utlegging til 1. gongs høyring.

Link 1: Formannskapsvedtak PDF document ODT document  
Link 2: Planprogram 2017

Høyringsfristen er 20/09/17

Innspel kan sendast til Gulen kommune, Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik
eller per e-post til postmottak@gulen.kommune.no