Gulen kommune har for tida desse ledige tomtene for sal:

Tomtefelt Stad/Region      Ledige tomter Reserverte tomter
    Tal Nummer   Tal Nummer  
Øvre Stølen II Eivindvik 1 23 2 30, 51
Øvre Stølen III Eivindvik 1 9 0  
Gåta Byrknes 15 1- 9 ,11 -16 0  
Ytre Stranda Oppedal 2  3, 4 0  
Stølsåsen Dalsøyra 1  3 0  
Lihaug II Dalsøyra 0   1 14
Hovden I Eidsbotn 6 5, 6, 7, 8, 10,15 1 0
Hovden II* Eidsbotn 9  1, 2, 5, 9, 13-15, 17, 20 6 3, 6, 7, 10, 12, 19
Ortneset Brekke 0

 

1

15

Tynning Brekke 2      
Felleskjøptomta Brekke 1      
           
           

(Klikk på tomtefelt for kart.)

*Hovden II har i tillegg tre fleirbustadtomter, som vert selde på særskilde vilkår.

Oversyn over private bustadtomter til sals finn du på Gulen og Masfjorden Utvikling AS sine heimesider: https://www.gmu.no/bustad.html

Her finn du oversiktskart over Gulen kommune...

Reglement om sal av kommunale tomter

Pris pr. 01.01.17 (jf. K. sak 77/05):

Tilrettelegging kr 94 723,50
Kjøp av grunn pr. m2 kr 20,21

I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter, som for ei vanleg tomt på 1-2 da vil utgjere omlag dette:

Tilknyting vatn kr 10 611,56
Tilknyting kloakk kr 16 286,88
Deling kr 2 800,-
Oppmåling kr 29 500,-
Tinglysing (matrikulering og skøyte) kr 525,- x 2
Dokumentavgift skøyte ca kr 2 500,-. Avgifta er på 2,5 prosent av eigedomen sin verdi på tinglysingstidspunktet.