Gulen kommune har for tida desse ledige tomtene for sal:

Tomtefelt Stad/Region      Ledige tomter Reserverte tomter
    Tal Nummer   Tal Nummer  
Øvre Stølen II Eivindvik 3 23, 30, 51 0  
Øvre Stølen III Eivindvik 1 9 0  
Gåta Byrknes 15 1- 9 ,11 -16 0  
Ytre Stranda Oppedal 2  3, 4 0  
Stølsåsen Dalsøyra 1  3 0  
Hovden I Eidsbotn 6 5, 6, 7, 8, 10,15 0  
Hovden II Eidsbotn 12  1-3, 5-7, 10, 13-15, 17, 20 1 9
Ortneset Brekke 1

7

0

 

Tynning Brekke 2      
Felleskjøptomta Brekke 1      

(Klikk på tomtefelt for kart.)

*Hovden II har i tillegg tre fleirbustadtomter, som vert selde på særskilde vilkår.

Oversyn over private bustadtomter til sals finn du på Gulen og Masfjorden Utvikling AS sine heimesider: https://www.gmu.no/bustad.html

Her finn du oversiktskart over Gulen kommune...

Reglement om sal av kommunale tomter

Pris pr. 01.01.17 (jf. K. sak 77/05):

Tilrettelegging kr 94 723,50
Kjøp av grunn pr. m2 kr 20,21

I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter, som for ei vanleg tomt på 1-2 da vil utgjere omlag dette:

Tilknyting vatn kr 10 611,56
Tilknyting kloakk kr 16 286,88
Deling kr 2 800,-
Oppmåling kr 29 500,-
Tinglysing (matrikulering og skøyte) kr 525,- x 2
Dokumentavgift skøyte ca kr 2 500,-. Avgifta er på 2,5 prosent av eigedomen sin verdi på tinglysingstidspunktet.