Det er berre eit krav at næringseiningar skal betale gebyr etter faktisk målt forbruk. Det vil sei at det berre er krav at næringseiningane har montert vassmålar.