Det vert endringar i kontorstrukturen og tenestetilbod. Det vert ikkje høve til å søkje om pass i Eivindvik etter 01.09.2017.

Fram til sommarferien er kontoret i Eivindvik ope tysdag og torsdag i tida 08:30 – 15:30.