Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for Regjeringa sin skogpolitikk og Statens landbruksforvaltning har som hovudoppgåve å iverksette den.

Klikk her for meir informasjon om skogbruk og tilskotsordningar...