August (13 skuledagar)
Første skuledag etter sommarferie er måndag 15.08.2016

September (22 skuledagar)

Oktober (16 skuledagar)
Haustferie er i veke 41, dvs. frå måndag 10. til fredag 14.10.2016

November (21 skuledagar)
Elevfri dag måndag 21.11.2016

Desember (15 skuledagar)
Siste skuledag før jul er onsdag 21.12.2016

Januar (21 skuledagar)
Første skuledag etter juleferie er tysdag 03.01.2017

Februar (15 skuledagar)
Vinterferie er i veke 8, dvs. frå måndag 20. til fredag 24.02.2017

Mars (23 skuledagar)

April (14 skuledagar)
Siste skuledag før påske er fredag 07.04.2017
Første skuledag etter påske er tysdag 18.04.2017

Mai (19 skuledagar)
Det er elevfrie dagar måndag 01.05.2017, onsdag 17.05.2017 og fredag 26.05.2017

Juni (11 skuledagar)
Fri andre pinsedag måndag 05.06.
Siste skuledag før sommarferie er fredag 16.06.2017

Til saman er det 190 skuledagar i skuleåret 2016/2017

Planleggingsdagar barnehage (dvs. barnehagen er stengd)

Måndag 15. august 2016
Måndag 10. oktober 2016
Måndag 21. november 2016
Måndag 2. januar 2017
Fredag 26. mai 2017