Torsdag 23. november skal Gulen og Masfjorden Utvikling i samarbeid med NAV arrangere jobb -og bustadmessa Spydspiss.
Messa finn stad på Vidsyn i Sløvåg som tidlegare år, frå kl. 16.30 – 19.00.

Meld interessa dykkar alt no og meld deg og bedrifta di på ved å fylgje vedlagt link.
 
Spørsmål kan rettast til GMU ved Ragnhild Undertun, tlf. 901 42 025 eller e-post ragnhild@gmu.no.