Informasjon

Tannlege: Karolina Felenzer (Permisjon frå 21.03.18)
Tannhelsesekretær: Ingvild Flolid Dingen

Kontortid

Måndag: kl 08.00-15.00
Tysdag:  kl 08.00-15.00
Onsdag: kl 08.00-15.00
Torsdag: kl 08:00-15:00

Frå 01.08.2018 er tannklinikken i Eivindvik bemanna med tannlege og tannhelsesekretær, men tannlegen er i permisjon fram til februar 2019. Det vil vere tannhelsesekretær ved Eivindvik tannklinikk i denne perioden.
Om det blir behov for tannlegehjelp, vil tannhelsesekretæren hjelpe å finne time hjå naboklinikk, dette gjeld born, unge og eldre i prioriterte grupper.

Frå september - november vil det komme tannlege og tannpleiar frå annan klinikk i fylket. Dei kjem til Eivindvik fire gonger i løpet av denne perioden. Berre pasientar med rettigheiter i den offentlege tannhelsetenesta vil bli prioriterte. 

Ta kontakt på telefon eller kom innom om ein har spørsmål eller ein ynskjer å kjøpe tannpleieprodukt.

Kontakt

Tlf.: 57 63 68 90
E-post tannhelsesekretær: ingvild.kathinka.flolid.dingen@sfj.no  direkte tlf.: 57 63 68 93

Kontakt ved akutt hjelp

Tannklinikkane i Sogn og Fjordane har ikkje tannlegevakt pga. dei store avstandane du då må reise for å få akutt hjelp. Om ein har akutte tannproblem og er i prioritert gruppe, nemnt ovanfor, må ein ta kontakt med tannklinikken ein høyrer til. Den offentlege tannklinikken skal ta kontakt med privat tannlege om dei ikkje kan tilby akutt behandling. Om denne er stengt, må ein kontakte ein annan offentleg tannklinikk eller tannlegevakta i Bergen.
Treng du akutt hjelp utanom klinikken si opningstid, kan du prøve å ringe tannlegane i ditt område privat. Tannlegen vil stille opp om han/ho har mulegheit til det.
Klikk her for kontaktinformasjon... Tannlegevakta i Bergen: 57 30 31 00.

Besøksadresse

Eivindvik Tannklinikk
Kommunehuset, Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK

Klagerett

Har du noko å klage på i samband med service, informasjon eller behandling på klinikken, bør du ta det opp direkte med vedkomande som behandla deg. Dersom de saman finn ei løysing du er nøgd med, vert saka avslutta.

Er det vanskeleg å løyse saka på denne måten, kan du klage skriftleg til Direktør for tannhelsetenesta.
Klikk her for meir informasjon og klageskjema...