Ope for alle - gratis inngang - ingen påmelding

Tysdag 30 januar kl: 18.00 – 20.00

Gøril Sætre
«Minna lever vidare»..
Sorg og sorgarbeid, korleis ta vare på seg sjølv som pårørande

Stad: Matre, BKK kinosal- ta av 2 veg til venstre etter siste tunnel på E39 frå Haugsvær

VELKOMMEN!

Regi:
Ressurssjukepleiarar Mona Hjartholm, Gulen Kommune & Tove Kristin Sleire Tistel, Masfjorden Kommune - i samarbeid med helselag og sanitetslag i Gulen og Masfjorden

Spørsmål kan rettast til Mona tlf: 47236906 eller Tove Kristin Tlf: 91338861