Søknader sendast inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/
Søknadsfrist er 15 februar.

Dei som tenkjer søkje må ta kontakt med kulturkonsulent Vivian Våge
på tlf 57782066 eller vivian.vage@gulen.kommune.no