Det er fylkeskommunane som i stor grad forvaltar desse tilskotsordningane. Vi vil minne om desse og oppmode alle kommunar og friluftsorganisasjonar til å søkje om midlar.

Fyrste søknads frist er 15. januar.

Innan friluftslivområdet finnes følgjande tilskotsordningar:

  • Friluftslivsaktivitet
  • Friluftsaktivitet for personar med innvandrarbakgrunn
  • Tiltak i statleg sikra friluftslivsområde
  • Statlege tileigningar, bandlegging av friluftslivsområde.

Les meir om dette på:
www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for - 2018/id2577758/
www.soknadssenter.miljodirektoratet.no/