Det kostar kr 283,-pr mnd .( + sjølvtesting kr 60,- pr mnd. denne utgifta kjem på telefonrekninga.)

Dersom du ynskjer ein slik alarm, fyll ut søknadskjema og send den tilbake til kommunen.
Klikk her for å finne skjemaet "Søknad om pleie og omsorgstenesta"...

Du kan gjerne ta kontakt med avd. sjukepleiarane på bu- og omsorgsenteret eller kommunen, telefon 57 78 20 00.

  • Eivindvik bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 43 17
  • Dalsøyra bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 31 84 eller mobil 905 08 727
  • Brekke bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 56 67
  • Byrknes bu- og omsorgsenter, telefon 57 78 21 01

Det er vaktmesterane i kvar sone som kjem heim til deg og setter opp alarmen. I Eivindvik sone er det Reidun Eide som installerer alarmen, mobil 900 97 018 eller heimetelefon 57 78 46 64.