Legevakta i Nordhordland (døgnopen alle dagar)             116 117

Vakt kommunale vassverk                                            90 72 32 76

Giftinformasjonssentralen                                             22 59 13 00

Alarmtelefon for barn og unge                                            116 111

Krisesenter i Sogn og Fjordane                                    57 74 36 00

Beredskapsleiing                                                            945 06 787

Gulen sjukeheim

Langtidsavdeling                                                           57 78 16 26

Dementavdeling                                                            57 78 16 30

Rehab. avdeling                                                            57 78 16 33

Bu- og omsorgssentra

Brekke bu og omsorgssenter                                        57 78 56 67

Byrknes bu- og omsorgssenter                                     57 78 21 01

Dalsøyra bu- og omsorgssenter                                    57 78 31 84

Eivindvik bu- og omsorgssenter                                    57 78 16 47

Nasjonale naudnummer

Brann                                                                                         110

Politi                                                                                           112

Ambulanse                                                                                 113