Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om kartlegging og vurdering av vatn- og avlaup

Kartlegging og vurdering skal avklare kva moglegheiter og utfordringar som finst i eit område og eventuelt kva spesielle forhold ein må ivareta. Den skal sikre at den vidare avgjerda blir beslutta med god kvalitet og på eit heilskapleg grunnlag.

Utsleppsløyve

Utslepp av sanitært avløpsvatn er søknadspliktig, jamfør forureiningsforskrifta kapittel 12. Du må søkje kommunen om utsleppsløyve både når du skal etablere eit nytt utslepp, og når du skal auke eit eksisterande utslepp utover dei eksisterande rammene. Du må også søkje dersom du skal endre type utslepp eller utsleppsstad.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German