Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease (CWD)

Skrantesjuke – Chronic Wasting Disease (CWD) – er ein prionsjukdom som i fleire tiår har vert kjent hjå ulike hjortedyr i Nord-Amerika. I mars 2016 blei CWD påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella. Dette er det fyrste dokumenterte tilfellet av sjukdommen hjå hjortedyr i Europa. I alt er det no påvist fem tilfelle skrantesjuke hjå hjortedyr i Norge, to på elg og tre hos villrein

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German