Anleggsarbeidet medfører ein del støy samt redusert framkomst i tida framover.

Ved oppstart av grøft i vegkant frå kyrkja og inn mot legesenteret kan vegen verte stengt i periodar. Planlagt oppstart med denne er veke 39, dette vil verte varsla nærare.  

Heile prosjektet skal vere avslutta i veke 42.

Det vil verte utført ein del sprenging framover. Trykk på lenka for å sjå varsel om spenging.
Meir informasjon om sprengingsarbeidet finne du ved å trykke her.