"Det er spennende å finne ut hva kommunen gjør for å holde så god kontroll", seier bedriftsøkonom Bjørn Brox om den økonomiske situasjonen i Gulen kommune. Tidsskriftet Kommunal Rapport har jamnlege testar av kommunar sine årsmeldingar og i nr. 28/2015 var det Gulen kommune sin tur å få ein gjennomgang av årsmeldinga si.

Testen gir litt trekk for manglande målstyring, men resultata er likevel gode og dei viktige nøkkeltala vert kommentert. Alt i alt er konklusjonen at årsmeldinga er god og kort -akkurat slik den skal vere for ein liten kommune.

Heile artikkelen finn du her.