Gulen kommune har rydda ved boss-containerane på kaia i Sollibotn.

Frå i år har NGIR en ny ordning for vår- og haustrydding. Du kan lese om denne nye ordninga på vår heimeside.

Ein må derfor ikkje legge ut avfall på kaia i Sollibotn, eller på andre stadar, som ikkje vert henta ved vanlege boss-tømming.


Takk for at du tek ansvar.