Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barn og foreldre

 

Foreldrepermisjon

Her finn du informasjon om foreldrepermisjon i forbindelse med svangerskap, adopsjon og fødsel.

Adopsjon

Når du adopterer eit barn, tek du det til deg som ditt eige. Adoptivbarnet får den samme rettslege stillinga som om barnet hadde vore det biologiske barnet ditt. Rettsforholdet til den opphavlege familien til barnet opphøyrer.

Økonomiske rettar

For spørsmål om økonomiske rettar som f.eks. barnebidrag, barnetrygd, foreldrepengar, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspengar, omsorgspermisjon, eingangsstønad, stønad til einslig forsørger - ta kontakt med NAV-Gulen.

Personnamn

Det er Skatteetaten som er ansvarlege for eit fullstendig og oppdatert folkeregister. Folkeregisteret omfattar nøkkelopplysningar om alle personar som er eller har vore busette i Noreg.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk