Gulen har ein desentralisert skule- og barnehagestruktur, med eigne krinsar i fire bygdesentrum. Dette gjev nærleik og minimale transportbehov for borna våre. Samlokalisering mellom skule og barnehage gjer og at overgangen vert liten og kjennest trygg for dei små.

Alle undertema finn du i tenestemenyen til venstre.