Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betalingssatsar - prisar

Betalingssatsar pleie og omsorg
Her finn du informasjon om husleigesatsane ved leige av leilegheit ved eit av omsorgssentra, matsal, tøyvask, leige av alarmtelefon og eigenbetaling for heimehjelp.

Betalingssatsar oppvekst
Her finn du informasjon om betalingssatsane for barnehage, skulefritidstilbod (SFO), Musikkskule inkl. Korps, Ten Sing osv.

Betalingssatsar plan, landbruk og teknisk
Her finn du betalingssatsar innan landbrukstenester, viltforvaltning, gebyrer vatn, avlaup, renovasjon og feiing. I tillegg kan du lese heile gebyrregulativet for teknisk sektor.

Betalingssatsar diverse
Her finn du prisar til kopierings- og lamineringstenester og leigeprisar til å leige møterom.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German