Den enklaste måten å gjere dette på er å sjølv logge seg inn på kundesida.

Her finn du oversikt over alle fakturane dine, både betalte og ubetalte. Klikk på den ubetalte fakturaen og velg Søk om betalingsutsettelse. Du får då automatisk 20 dagar utsett frist. Og du kan gjere dette 3 gonger pr halvår. Ver merksam på at det kan føre til litt rentekostnad å utsetje betaling (renter etter forsinkelsesrentelova er for tida 9,5 %).

Det er òg mogleg å ringe oss for å be om utsetjing.
Ta då kontakt med økonomiavdelinga, tlf. 57782024 (Kristin) eller 57782020 (Beate).

Ved større økonomiske problem er det viktig at de kontaktar NAV.