Yndesdalsvegen 2719Brekke bhg og skule
5961 Brekke
Tlf.: 57 78 17 00

Rektor: Wenche Dåe
Tlf.: 57 78 17 01
E-post: wenche.dae@gulen.kommune.no​
Heimeside: www.brekke.skule.no

Søknad om plass i SFO - søknadsfrist 1.april

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.
Klikk her for meir informasjon