Omsorgsenter :
Brekke bu og omsorgsenter består av 6 leilegheiter / hyblar samt 1 avlastning rom for korttidsbruk. I tilegg er det i tilknytning til senteret 6 leiligheiter i 3 bustader som ligg et steinkast fra senteret.

Bemanning: Senteret er base for heimebaserte tenester i sone Brekke.

Dagtilbod :
Kvar Mandag har ein ”mandagsklubb” på Brekke bu og omsorgsenter.
Her er det sosialt samvær, høgtlesing, trim, spel av ymse slag. Dette er eit tilbod for alle eldre som bur heime og som treng å være i lag med andre.
Mange av dei som er på ”mandagsklubben” vel å kjøpe seg middag på senteret når dei alt er der.
Ta kontakt med Margrethe Skåden eller Mona Hjartholm desom du ynskjer å være med på mandagsklubben.
 
Andre aktivitetar som går føre seg gjennom året  :
- rusleturar med helselaget
- soknerådskaffi
- andakt og preik
- musikkskule opptreden
- barnehage besøk
- bygdekvinnelaget har adventsfest
 
Adresse: Engesetvegen 125, 5961 Brekke 
Telefon: 57 78 16 30
 

Nyttig informasjon

Fastlege: Legekontordagar i Brekke: Mandagar tlf. 57 78 10 90