Frå veke 40 startar kommunen v/ drift og vedlikehald med å sette opp brøytestikker langs kommunale vegar i Gulen.

En ber om at dei som har elektriske gjerder som står for nær vegkanten flytter eller fjerner desse.