Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bustadfinansiering

Startlån

Startlån kan vere ein mogeleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Etableringstilskot

Kommunestyret i Gulen ynskjer fleire unge busette i kommunen. Slike retningsliner skal gjelde for etableringstilskot i Gulen kommune frå 25.10.2012 (vedteke i K.sak 73/12, datert 25.10.2012 og seinast revidert i K.sak 53/18, datert 06.09.2018):

Frå 01.01.2020 er det ekstra tillegg dersom du bygger bustad utanfor kommunale byggefelt eller utanfor eit byggefelt /bustadområde der kommunen er inne med økonomiske bidrag knytt til infrastruktur som straum eller avløp. Vedteke i K.sak 59/20, datert 03.09.2020.

Husbanken

Bustønad

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader.

Husbanken og kommunen samarbeider om bustønadordninga. Husbanken fattar vedtak, men det er kommunen som behandlar søknadene og har all kontakt med deg som søkjar.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - EngelskSpråk German