Opplysningar om skilta

Skilt skal ha svarte tal på kvit bakgrunn.

Standardskilta er i refleksklasse 1 av 3, som er den dårlegaste. (nye bilskilt er i klasse 2).


Kor stor er husnummerskilta?

Standard størrelser:

1 siffer 15 cm x 15 cm
2-3 siffer 22 cm x 15 cm
4 siffer 28 cm x 15 cm


Vedtekt til plan- og bygningslova § 105 om utforming og plassering av adresseskilt
Klikk her for å lese vedtaket

Når kjem så skilta?

Vi tek sikte på å få skilta over nyttår. Meir informasjon om tidspunktet vil kome seinare.

Tildeling av offisiell adresse i kommunen