Barnehagen har heildagstilbod frå 07.30 - 16.30, og er samlokalisert med skulen med rektor som styrar.

Besøksadresse:
Nordre Garden 24
5970 Byrknesøy
Tlf.: 57 78 17 15 (barnehagen)

Rektor: Helge Pedersen
Tlf.: 57 78 17 11
E-post: Helge.Pedersen@gulen.kommune.no
Heimeside: www.byrknes.skule.no

Postadresse:
Gulen Kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik