Nordre Garden 24Byrknes barnehage og skule.jpg
5970 Byrknesøy
Tlf.: 57 78 17 10

Rektor: Helge Pedersen
Tlf.: 57 78 17 11
E-post: Helge.Pedersen@gulen.kommune.no
Heimeside: www.byrknes.skule.no

Søknad om plass i SFO - søknadsfrist 1.april

Gulen kommune har innført elektronisk søknadsskjema. Alle søknadar om ny eller utvida plass, må no sendast inn via internett.
Klikk her for meir informasjon