Kommunen sparar mange timar arbeid med denne sendemåten.

Vi oppmodar flest mogleg om å opprette digital postkasse, eller opne breva i Altinn for å unngå utskrifter og dei kostnadane som føl med brevpost.

Klikk her for meir informasjon om digital post...