Barnehagen har 2 heildagsavdelingar som er opne frå 07.30 - 16.30. Den eine ligg nær skulen på Dalsøyra, den andre er på Eidsbotn.

Besøksadresse:
Dalsbygda 68
5960 Dalsøyra
Tlf. avd. Dalsøyra: 57 78 17 25
Tlf. avd. Hovden:   95 01 13 94

Rektor: Mona Haveland Midtun
Tlf.: 57 78 17 21 
E-post: Mona.Haveland.Midtun@gulen.kommune.no
Heimeside: www.dalsoyra.skule.no

Postadresse:
Gulen Kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik